fbpx

فناوری در این زمینه هر روز پیشرفت می کند و صنعت با سرعتی که در بیش از یک دهه گذشته دیده نشده است در حال رشد و بهبود است.

اعم از ساخت و ساز جدید، نوسازی، خدمات تاسیسات و نگهداری -
موقعیت خود را برای موفقیت

تنوع رو به رشدی از گشایش های شغلی در میان پیمانکاران IBEW/ECAO ما در حال ظهور است. از متخصصان کابل کشی شبکه، کارگران خط و تاسیسات، برق و کارآموزان، برآوردگرها، مدیران پروژه، کارکنان دفتری و غیره.

بیشتر بدانید

بازدید کنید به روز رسانی صفحه یا در تماس باشید

fa_AF(فارسی (افغانستان