fbpx

Giấy phép làm chuyên gia nối mạng 631A


Thành viên IBEW, Gord Nye, thảo luận về những lợi thế của việc cấp phép với tư cách là Chuyên gia về cáp mạng 631A. Cho dù bạn là một Nhân viên mạng đang muốn được chứng nhận hay một Thợ điện 309A đang muốn trở thành người có thẻ kép, thì cơ hội là rất lớn!

Hệ thống cáp mạng dưới con mắt của các nhà thầu ECAO


Các đối tác ECAO của chúng tôi thảo luận về những cơ hội rộng lớn trong lĩnh vực Cáp mạng đang phát triển.

TẬP HUẤN


Đào tạo là mạch máu của thương mại của chúng tôi và chúng tôi tự hào cung cấp cơ sở vật chất hiện đại cho những người mới tham gia vào thương mại, cũng như những người cam kết học hỏi liên tục trong một lĩnh vực không ngừng phát triển. Giảng viên IBEW Local 353, Brian Boersma cho chúng tôi biết thêm về lợi thế đào tạo IBEW.

SỰ AN TOÀN


Tại IBEW, an toàn là điều tối quan trọng. Các nghiên cứu cho thấy rằng các trang web được Liên hiệp 30% an toàn hơn so với các trang không liên kết. Thành viên của IBEW, Gord Nye, thảo luận về cách IBEW đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn đặc biệt.

NHỮNG LỢI ÍCH


Chăm sóc sức khỏe và nha khoa mở rộng là tốn kém. Thành viên IBEW, Richard Prasad thảo luận về những lợi ích sâu rộng mà bạn và gia đình bạn sẽ nhận được với tư cách là Chuyên gia về hệ thống cáp mạng IBEW.

SỰ NGHỈ HƯU


Bạn và gia đình hiện đang có kế hoạch như thế nào cho cuộc sống sau giờ làm việc? Tiết kiệm để nghỉ hưu chỉ là một trong nhiều lợi ích mà IBEW có thể cung cấp cho bạn với tư cách là Chuyên gia về cáp mạng. Chúng tôi đầu tư vào tương lai của bạn.

viTiếng Việt