fbpx

Công nghệ trong lĩnh vực này tiến bộ hàng ngày và ngành đang phát triển và cải tiến với tốc độ chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ qua.

Cho dù việc xây dựng mới, cải tạo, dịch vụ cơ sở vật chất và bảo trì-
định vị bản thân để thành công.

SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC KHOẢN MỞ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ĐANG KHẨN CẤP CÁC NHÀ THẦU IBEW / ECAO CỦA CHÚNG TÔI. TỪ CÁC CHUYÊN GIA VỀ CÁP MẠNG, CÔNG NHÂN DÂY CHUYỀN VÀ TIỆN ÍCH, CÔNG NHÂN ĐIỆN VÀ NHÂN VIÊN, NHÀ DỰ TOÁN, QUẢN LÝ DỰ ÁN, NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm

Tham quan Cập nhật trang hoặc Liên lạc

viTiếng Việt